Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zapraszam Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, radnych i pracowników samorządowych. Szkolenia obejmują wybrane zagadnienia z przepisów prawa, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają członkowie Stowarzyszenia. Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W dniu 24 maja br. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przy ul. Grodzkiej 15/2, Kraków, w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się I część 3-dniowego szkolenia:

Kodeks postępowania administracyjnego.

3 dni po 3 godz., w dniach 24.05, 31.05 i 6.07.2011 r.

szczegóły, plik doc >>>