Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie

Zawartość merytoryczna szkolenia:
1. Podsumowanie I naboru Wniosków
2. Priorytetowe obszary pomocy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
3. Dokumenty programowe, priorytety i działania w ramach mechanizmów finansowych
4. Rodzaje beneficjentów mogących ubiegać się o dotacje
5. Procedury ubiegania się o dotacje
6. Poziom dofinansowania projektów i koszty kwalifikowane
7. Wniosek oraz niezbędne załączniki

Szkolenie prowadzi: Barbara Nosal - Biesiadecka, Ekspert Funduszy Europejskich RCIE w Krakowie

Formularz zgłoszeniowy i szersze informacje do pobrania na stronie www.centrum.krakow.pl