Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie

Zawartość merytoryczna szkolenia:
1. Podstawowe i najważniejsze zapisy umowy o dofinansowanie warunkujące poprawne rozliczenie
2. Podstawowe zasady: terminy zakupów, terminy płatności, terminy rozliczeń
3. Wzór i zasady wypełniania raportu finansowego
4. Wzór i zasady wypełniania raportu technicznego
5. Wzór i zasady wypełniania wniosku o płatność
6. Załączniki obowiązkowe i dodatkowe do wniosku o płatność końcową oraz sposób ich opisywania
7. Zasady zachowania procedury promocji projektu jako element konieczny do wypłaty funduszy.

Szkolenie prowadzi: Barbara Nosal - Biesiadecka, Ekspert Funduszy Europejskich RCIE w Krakowie

Formularz zgłoszeniowy i szersze informacje do pobrania na stronie www.centrum.krakow.pl