Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie

Zawartość merytoryczna szkolenia:
1. Zasady kwalifikowalności wydatków
2. Przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu
3. Opracowanie planu postępu finansowego projektu
4. Omówienie kwestii związanych z pomocą publiczną dla beneficjentów ostatecznych, zasady przygotowania zestawienia z udzielonej pomocy publicznej
5. Przedstawienie zasad prawidłowego przygotowania wniosku o płatność oraz załącznika I do wniosku
6. Wprowadzenie zmian do budżetu projektu

Szkolenie prowadzi: Agnieszka Miler, Ekspert Funduszy Europejskich RCIE w Krakowie

Formularz zgłoszeniowy i szersze informacje do pobrania na stronie www.centrum.krakow.pl