Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie

Zawartość merytoryczna szkolenia:

- Podsumowanie I naboru Wniosków
- Priorytetowe obszary pomocy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- Dokumenty programowe, priorytety i działania w ramach mechanizmów finansowych
- Rodzaje beneficjentów mogących ubiegać się o dotacje
- Procedury ubiegania się o dotacje
- Poziom dofinansowania projektów i koszty kwalifikowane
- Wniosek oraz niezbędne załączniki

Szkolenie prowadzi: Barbara Nosal - Biesiadecka, Ekspert Funduszy Europejskich RCIE w Krakowie

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.centrum.krakow.pl