Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie nt. marketingu terytorialnego

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną zaprasza w ramach projektu THETRIS na szkolenie pt. "Marketing terytorialny, czyli jak promować swoją gminę w oparciu o posiadane dziedzictwo kulturowe?"

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2013 r. (piątek) w godzinach 11.00 - 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, ul. Grodzka 15/2, Kraków.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które w gmiach odpowiedzialne są za promocję oraz kulturę.

W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- Współczesny wizerunek gminy - jak wykorzystać do tego marketing terytorialny?
- Rola dziedzictwa kulturowego w budowaniu wizerunku gminy.
- Promocja gminy w oparciu o obiekty zabytkowe.
- Wprowadzennie do tworzenia strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu drogą mailową na adres: a.goral@regiony.org.pl lub faxem na numer 12 421 74 65.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Panią Anną Góral pod numerem telefonu
12 421 74 65.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

13.11.2013, Kraków

**********

Zaproszenie i formularz zgłoszenia, plik pdf >>>