Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Szkolenie: Zarządzanie obiektami budowlanymi stanowiącymi własność JST

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, radnych i pracowników samorządowych w ramach prowadzonej przez SGiPM Akademii Samorządu Terytorialnego.

W dniu 15 marca br. (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przy ul. Grodzkiej 15/2 w Krakowie, w godz. 11.00 - 14.00 odbędzie się szkolenie realizowane we współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Krakowie, obejmujące następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie obiektami budowlanymi stanowiącymi własność JST w związku z działalnością WINBP (w świetle raportu NIK z 2010 r.).
2. Powtarzalne błędy w postępowaniu o pozwolenie budowlane.
3. Procedury naprawcze w razie stwierdzenia przez nadzór uchybień przy stosowaniu prawa budowlanego.
4. Na co zwracać uwagę przy zakupie materiałów budowlanych dla potrzeb JST.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają członkowie Stowarzyszenia. Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem lub faksem do dnia 13 marca br.; w zgłoszeniach prosimy podać dane kontaktowe do uczestników szkolenia. Mail: biuro@sgpm.krakow.pl, faks: 12 426 81 05.

Prowadzący:
Artur Kania - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Anna Tarczyńska - Gałaś - Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli WINB w Krakowie

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

Kraków 6 marca 2012 r.