Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Szkolenie organizowane przez SGiPM

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Samorządowi

W dniu 11 maja br. w siedzibie Stowarzyszania Gmin i Powiatów Małopolski przy ulicy Grodzkiej 15/2 w godzinach od 11.00 do 14.00 odbędzie się w ramach cyklu comiesięcznych bezpłatnych szkoleń dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych, szkolenie pn:
 
Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i dochodzenie zastępczo poniesionych opłat - najnowsze trendy orzecznicze.

Szkolenie poprowadzi: Szkolenie poprowadzi: Ewa Cadoux, etatowy członek SKO w Krakowie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem do dnia 10 maja br. W zgłoszeniach prosimy podać dane kontaktowe do uczestników szkolenia. Mail: biuro@sgpm.krakow.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Dana jednostka może delegować nie więcej niż dwie osoby. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.