Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wykład otwarty

Punkt Informacyjny Europe Direct działający przy Federacji organizuje wykład otwarty z cyklu "Herbatka po europejsku".
Tematem wykładu będzie:
Rozliczanie projektów współfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006, działanie 2.3a Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki
Program
1. Zasady kwalifikowalności wydatków
2. Omówienie zmian w wzorach umów i sprawozdań wprowadzonych rozporządzeniem ministra rozwoju regionalnego z dnia 21 czerwca 2006r.
3. Reguły przygotowywania sprawozdań z realizacji projektu
4. Przedstawienie zasad prawidłowego przygotowania wniosku o płatność oraz załącznika i do wniosku

Wykład poprowadzi Pani Agnieszka Miller - Ekspert Funduszy Europejskich RCIE w Krakowie