Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - szkolenie w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej

MAŁOPOLSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w urzędach i instytucjach administracji samorządowej

Zarządzanie personelem wiąże się z koniecznością stałego poszerzania swoich horyzontów, poznawania nowszych podejść i koncepcji, poszukiwania rozwiązań i inspiracji, które pozwolą na przezwyciężanie mniejszych lub większych trudności w codziennej pracy.

Przedstawienie nowych trendów oraz rozwiązań dla kluczowych problemów i wyzwań w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, przed którymi stają urzędy, przekazanie konkretnych rozwiązań, możliwych do zaimplementowania w Państwa Urzędach - to cel szkolenia w ramach Małopolskiej Akademii Samorządowej, na które zapraszamy Państwa w dn. 19 marca (czwartek) br.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki personalnej i organizację działalności urzędów miast i gmin, starostw oraz instytucji samorządowych.

Podczas szkolenia m.in. omówione zostanie innowacyjne rozwiązanie IT z zakresu rekrutacji, selekcji, określania potrzeb rozwojowych - system FTB, który dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej jest nieodpłatnie dostępny dla jednostek administracji publicznej w Polsce.

Szkolenie jest nieodpłatne.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, (pierwszeństwo przysługuje członkom SGiPM).

HARMONOGRAM
09.30-10.00 - Rejestracja uczestników, przerwa kawowa
10.00-11.00 - Wyzwania ZZL: rozwój personelu, jakość zarządzania, lepsza obsługa klientów, transparentna rekrutacja … Co nas czeka w najbliższych latach?
11.00-12.00 - Od rekrutacji do rozwoju pracownika. Nowe technologie wspierające ZZL w urzędzie.
12.00-12.30 - Przerwa kawowa
12.30-13.30 - Co sprawia, że pracownicy są zaangażowani? Jak ocenić poziom zaangażowania i zadowolenia i jak to zaangażowanie wyzwolić.
13.30-14.00 - Zakończenie części szkoleniowej, wręczenie certyfikatów
14.00-15.00 - Dla zainteresowanych: konsultacje indywidualne z ekspertami oraz czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami przy kawie

MIEJSCE SZKOLENIA
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, ul. Grodzka 15/2, Kraków

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W celu dokonania zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego faxem: 12 4217465 lub na adres mailowy: amierzwa(at)sgpm.krakow.pl.

Zaproszenie, plik pdf >>>

Formularz zgłoszeniowy, plik docx >>>