Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Życzenia dla Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego

Jego Eminencja
Ksiądz Franciszek Kardynał Macharski
Małopolanin Roku 2000

Najczcigodniejszy Księże Kardynale, w dniu 30. rocznicy otrzymania Sakry Biskupiej, w imieniu samorządów Krakowa i historycznej Małopolski składamy najserdeczniejsze życzenia od chrześcijańskiej Wspólnoty Małopolskiej.

Z serca dziękujemy Jego Eminencji - następcy Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Karola Wojtyły Jana Pawła II Wielkiego -  za liczne dzieła w Małopolsce przynoszące wielorakie, piękne owoce Miłosierdzia

Jako małopolscy samorządowcy, od dwudziestu lat reprezentujący lokalne ojczyzny, dziękujemy Jego Eminencji za wszelkie wyrazy łączności wsparcia i pomocy, które otrzymywał nasz Region od Księdza Kardynała.

Obecność Księdza Kardynała u nas, podczas wszystkich ważnych wydarzeń, była zawsze najlepszym świadectwem pasterskiej troski o najważniejsze sprawy człowieka i samorządu, które mają służyć społeczności lokalnej.

Przyjęcie przez Księdza Kardynała w 2000 roku Tytułu Małopolanina Roku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski było dla nas wielkim honorem oraz wyrazem, jak bliski jest Ksiądz Kardynał sercom Małopolan.

Przez te wszystkie lata posługi na stolicy Świętego Stanisława nauczał nas Ksiądz Kardynał, jak realizować przesłanie apostolskie "nadzieja i miłosierdzie" w godzinach trudnych wyborów i jak służyć dla dobra Krakowa i Małopolski.

Zawsze wierna i oddana Małopolska życzy Księdzu Kardynałowi zdrowia i sił na długie dalsze lata.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

W Krakowie, dnia 6 stycznia 2009 r.