Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Media jako instrument polityki?

W poniedziałek 12 stycznia w siedzibie SGiPM odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat "Media jako instrument polityki?" połączone z promocją książki "Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki" pod redakcją Marii Magoskiej oraz książek Hansa Mathiasa Kepplingera.