Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

List gratulacyjny do Andżeliki Borys

Szanowna Pani        
Andżelika Borys
Prezes Związku Polaków na Białorusi

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, największej regionalnej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce oraz własnym serdecznie gratuluję Pani ponownego wyboru na stanowisko Prezesa Związku Polaków na Białorusi.

Wygrane wybory to dowód zaufania członków Związku, a także uznanie dla dotychczasowej aktywnej pracy Pani Prezes na rzecz Polaków na Białorusi. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie i umiejętność sprostania trudnym obowiązkom z pewnością pomoże w pełnieniu służby na rzecz naszych Rodaków, pomimo prowokacji kryminalnych i nękania działaczy Związku przez policję polityczną oraz aparat administracyjny.

Kilkunastoletnie wspólne działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski i Związku Polaków na Białorusi oraz długoletnia znajomość z Panią Prezes pozwala mi na  przekonanie o dalszej dobrej współpracy naszych organizacji w kolejnych latach na rzecz Polaków na Białorusi.
W tym roku nasze Stowarzyszanie po raz dziesiąty będzie gościć w trakcje wakacji grupę dzieci z Białorusi w ramach akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu - Krakow 2009".

Wraz z gratulacjami proszę przyjąć moje osobiste, najlepsze i najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia w pokonywaniu wyzwań dnia codziennego, jednocześnie życzenia zdrowia, wytrwałości i zrealizowania wszystkich wielkich inicjatyw rozwojowych.

Z poważaniem
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 16 marca 2009 r.