Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich

8 kwietnia w Sali Obrad RMK odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Województwo Małopolskie i Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Konferencja pn. "II Małopolskie Targi Funduszy Europejskich".

Prezentacje:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Marek Sowa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego: Fundusze Europejskie - Strategia zmiany

Rafał Sołecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wojciech Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego: PROW 2007-2013 - szansą rozwoju obszarów wiejskich

Krzysztof Bolek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie: System finansowania projektów w sektorze ochrony środowiska - rola wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu projektów finansowanych przez UE

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Działalność PARP w zakresie wdrażania funduszy europejskich

Krzysztof Krzysztofiak, Prezes MARR: MARR - partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce

**********

Prezentacje w plikach pdf

Fundusze Europejskie - strategia zmiany, Marek Sowa, Członek Zarządu Wojewódzxtwa Małopolskiego >>>

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie >>>

Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościw zakresie wdrażania funduszy europejskich - Bożena Lubińska-Kasprzak,  Prezes PARP >>>

Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+ i V priorytetu PO liŚ w Polsce >>>

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczosci jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 we wdrażaniu II Osi Prorytetowej pn. Gospodarka Regionalnej Szansy, Rafał Solecki Dyrektor MCR >>>

PROW 2007-2013 - szansą rozwoju obszarów wiejskich, Wojciech Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego >>>

System finansowania projektów w sektorze ochrony środowiska - rola wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu projektów finansowanych przez UE, Krzysztof Bolek, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie >>>

MARR - partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce, Krzysztof Krzysztofiak >>>

**********