Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

III Targi Funduszy Europejskich

W Urzędzie Miasta Krakowa można było dzisiaj skorzystać z bezpłatnych konsultacji na temat dostępnych dotacji z UE, a także wysłuchać wystąpień ekspertów związanych z wdrażaniem unijnych środków. Już po raz III odbyły się w tym miejscu Małopolskie Targi Funduszy Europejskich zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Województwo Małopolskie oraz Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. O tym, jak Małopolska radzi sobie z wydawaniem środków unijnych mówił Członek Zarządu Marek Sowa. Gospodarzem spotkania był Prezes Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk.

O projektach, aktualnym stanie wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego finansowanym z budżetu UE, oraz planowanych konkursach ogłaszanych w naszym regionie mówił Członek Zarządu Marek Sowa. Jak wynika ze statystyk, władze regionu ogłosiły 44 konkursy podpisując 933 umowy o wartości dofinansowania 2 mld 674 mln zł. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał także do wsparcia 28 projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Małopolska zakontraktowała ponad 52% środków w odniesieniu do alokacji zajmując w ten sposób 5 miejsce w  skali województw, a liderem jesteśmy pod względem wartości rozliczonych środków - 2 pozycja w kraju. Jak podkreślił Marek Sowa największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki wodno- ściekowej, a także rozwoju stref aktywności gospodarczej. Spora konkurencja jest także w wyścigu po dotacje na organizację imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

Małopolan czeka wkrótce kolejne rozdanie dotacji unijnych. Jeszcze w czerwcu będzie można sięgnąć po pieniądze z UE na promocję Małopolski na arenie międzynarodowej, a w lipcu ruszy nabór wniosków na projekty rewitalizacyjne, z zakresu dziedzictwa kulturowego i na rewaloryzację układów przestrzennych.

W przesłaniu skierowanym do organizatorów Targów, eurodeputowana Róża Thun przekonywała, że Unia Europejska nam się opłaciła, a dzięki programom takim jak Małopolski Regionalny Program Operacyjny zmienia się nasze otoczenie. Podkreśliła także, że według prognozy Unii Europejskiej, Polska po raz drugi z rzędu uzyska w 2010 r. największy wzrost gospodarczy wszystkich krajów UE, a nasz kraj oceniono jako odporny na kryzys, niezależny od usług finansowych.

W liście Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, odczytanym przez Członka Zarządu Marka Sowę, pozytywnie oceniono wydawanie środków unijnych przez Polskę. Minister dodała, że nie ma żadnego zagrożenia brakiem powtórki wielkiego sukcesu wydatkowania z poprzedniej perspektywy. Jako priorytet wskazała konieczność  aktywnego uczestnictwa Polski w rozpoczynającej się na forum europejskim debacie nad przyszłym kształtem Polityki Spójności po 2013. Przypomnijmy, że czas kluczowych ustaleń w zakresie budżetu UE i regulacji unijnych przypadnie najprawdopodobniej na okres sprawowania przez Polskę prezydencji. Oceniając skuteczność Małopolski w wydatkowaniu funduszy unijnych poinformowała, że w ramach wszystkich programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 wartość dofinansowania Unii Europejskiej projektów objętych umowami o dofinansowanie realizowanych na terenie Województwa Małopolskiego wynosi 8,3 mld zł, co oznacza trzecie miejsce w kraju po Województwie Mazowieckim i Śląski. Województwo Małopolskie osiągnęło także najwyższą spośród wszystkich województw kwotę wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w I kwartale 2010r. - ponad 366 mln zł, co pozwoli zrealizować prognozę na I kwartał 2010r. w blisko 250%.

Uczestnicy dzisiejszych  Targów mieli także możliwość uzyskania szczegółowych informacji na tematy związane z poszczególnymi działaniami programów operacyjnych od osób bezpośrednio zaangażowanych w procedury przyznawania dotacji.

za UMWM

**********

***********