Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Solary na kredyt i z dopłatą

Dzięki podpisanej wczoraj umowie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a sześcioma bankami możliwa będzie realizacja programu 45-proc. dopłat do kredytu bankowego na zakup i instalację kompletnych zestawów kolektorów słonecznych dla rodzin i wspólnot mieszkaniowych.

Program dopłat przedstawiła wczoraj uczestnikom krakowskiej konferencji "Samorządy i ekologia Energetyka słoneczna" Barbara Nosal-Biesiadecką prezes Fundacji Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej. - Wyjątkowe jest to, że ruszający dziś program obejmie także osoby fizyczne. Dotąd partnerami NFO-SiGW były bowiem przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe - podkreśla pani prezes.

Kredyty z 45-proc. dotacją NFOŚiGW adresowane będą do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której zamierzają zamontować zakupione kolektory słoneczne oraz do wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.

Wysokość kredytu będzie mogła sięgać nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Będzie można starać się o pieniądze na przygotowanie projektu, a także na zakup urządzeń. Kredyty oferowane będą przez wybrane sieci banków w oparciu o umowy wynegocjowane przez fundusz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (łącznie będzie to ok. 4,5 tys. palcówek bankowych w całej Polsce).

Środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkową bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń. Fundusz zarezerwował na program 300 mln zł do wypłacenia w latach 2010-2012.

- Obliczoną że pozwoli to na zainstalowanie kolektorów slo-necznych o łącznej powierzchni ponad 250 tys. m kw., czyli ok. 25 boisk pilkarskich - wyjaśnia Barbara Nosal-Biesiadecka.

Wczoraj w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła czwarta konferencja z cyklu "Samorządy i ekologia: energetyka słoneczna" zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej. Uczestnikami spotkania byli m.in. radni gminni i powiatowi, wójtowie, starostowie, burmistrzowie i małopolscy przedsiębiorcy. Rozmawiano o nowych zasadach dofinansowania montażu kolektorów słonecznych.

- Fundusze unijne to najtańsze pieniądze. Mamy 13 mln euro dla Małopolski do wzięcia tej jesieni - zachęcał współorganizator konferencji, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk.

(PS)
Dziennik Polski, 18 czerwca 2010

**********

Materiały Konferencji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Możliwości i szanse,  ARiMR >>>

Bank Ochrony Środowiska SA >>>

Ciepło z natury - instalacje solarneKraków, Viessmann >>>

Kolektor płaski czy próżniowy, Viessmann >>>

Informacja o dopłatach do kredytów na kolektory słoneczne >>>

**********

zobacz video:
Energia słoneczna także dla ciebie, relacja w Kronice, 20.06.2010, g.17.30 >>>

**********