Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zmarł prof. Henryk Mikołaj Górecki

Z ogromnym żalem żegnamy
Ś + P
Profesora
HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO

Jednego z najwybitniejszych na świecie
kompozytorów muzyki klasycznej XX i XXI w.,
wybitnego Ślązaka, od 20 lat zamieszkałego na Podhalu.

W uznaniu wielkich zasług dla rozwoju polskiej kultury wyróżniony przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Tytułem Małopolanin Roku 2003;
odznaczony w 2009 r. przez Papieża Benedykta XVI
Orderem Św. Grzegorza Wielkiego;
 w 2010 r. przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego.

Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski