Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Apel radnych sejmiku w sprawie budowy obwodnicy Krakowa

Małopolscy radni sejmiku apelują do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka o przywrócenie budowy drogi S7, czyli wschodniej obwodnicy Krakowa, do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. - Do 27 grudnia trwają konsultacje społeczne w sprawie S7, jest więc szansa, że minister zmieni zdanie - mówił podczas wczorajszej sesji przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk.

Apel radnych krytycznie odnosi się do planów ministerstwa, z których zostały wycięte główne inwestycje drogowe w Małopolsce.

za: Gazeta Krakowska