Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolscy samorządowcy podzielili się opłatkiem

Samorządowcy Małopolski rozpoczęli nowy rok wspólnym kolędowaniem i składaniem życzeń. W poniedziałek, 10 stycznia spotkali się przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego, rektorów i mediów. Uroczyste spotkanie było również okazją do ogłoszenia, kto został Małopolaninem Roku 2010: kardynał Kazimierz Nycz i Anna Dymna.

- Poprzedni rok był rokiem tragedii dla Małopolski. Tym tragediom towarzyszyły ból i cierpienie, ale i ludzka solidarność - podkreślał Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Złożył również życzenia: realizacji zamierzeń, dobrego zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Marszałek Marek Sowa również zaznaczył, że ubiegły rok upłynął pod znakiem usuwania skutków powodzi. - Życzę, aby nikt w tych działaniach nie był osamotniony - mówił marszałek, jednocześnie deklarując współpracę samorządu województwa.

- Dzielenie się opłatkiem wznosi się ponad wszelkie różnice i napięcia. Chleb jest symbolem życia, lecz też ludzkiej niewystarczalności. Potrzebujemy światła i pomocy z zewnątrz. Chleb jest też symbolem solidarności - zaznaczył kardynał Stanisław Dziwisz. - Wiele nas łączy. Jeżeli coś nas dzieli, szukajmy wspólnych motywów życia i nadziei - dodał.

Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski zaznaczył, że Małopolska dobrze radzi sobie z kryzysem i życzył: aby to wszystko, co zaczęliśmy, mogło iść dalej, aby Małopolska rozwijała się jeszcze piękniej i była regionem wiodącym w kraju. - Aby wspólnotowa filozofia była elementem pomagającym podjąć decyzję - życzył samorządowcom wojewoda Stanisław Kracik.

Małopolanin Roku 2010, kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, wieloletni biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, został wyróżniony w uznaniu „wielkich zasług duchowe wsparcie przy tworzeniu Komitetów Obywatelskich „Solidarności” oraz w odrodzeniu i budowaniu samorządu terytorialnego w Małopolsce”. Annę Dymną doceniono za „wybitne kreacje teatralne i filmowe oraz wieloletnią działalność charytatywną na rzecz chorych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych i w podzięce, że pomaga nam w sobie budzić dobro. Tytuł Małopolanina Roku jest przyznawany od 1995 r. Do tej pory otrzymali go m.in. Wisława Szymborska, Franciszek Macharski, Stanisław Lem, Sławomir Mrożek, Robert Korzeniowski, Stanisław Dziwisz, Adam Małysz i Jerzy Buzek. Honorowym Małopolaninem został Ojciec Święty Jan Paweł II.

Noworoczne spotkanie zorganizowali Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Uczetnicy mogli wysłuchać kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana.

**********

Tekst wystąpienia Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

Panie Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
szanowni i drodzy Państwo!

1. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski, z udziałem Korpusu dyplomatycznego oraz Przedstawicieli świata kultury i nauki. Znakiem normalności naszego życia społecznego i politycznego jest fakt, że w naszym spotkaniu bierze symbolicznie udział wspólnota ludzi wierzących, w tym wypadku reprezentowana przez pasterza Kościoła krakowskiego. Służymy przecież tej samej sprawie. Służymy sprawie człowieka i jego godności. Służymy sprawie rodziny jako podstawowej wspólnocie życia i miłości. Służymy społeczeństwu Stołecznego i Królewskiego Miasta Krakowa. Służymy Województwu Małopolskiemu i całej naszej Ojczyźnie. Każda i każdy z nas służy zgodnie ze swoją misją, ze swoim urzędem, ze swoimi talentami i charyzmatami.
 
2. Korzystając z okazji, chciałbym wyrazić moją głęboką wdzięczność wszystkim osobom oraz małopolskim gminom, wioskom, miastom i instytucjom, wspierającym nasze wielkie przedsięwzięcie, któremu na imię Centrum Jana Pawła II «Nie lękajcie się!». W naszym Krakowie powstaje ośrodek myśli i świętości Tego, którego przez dwadzieścia siedem lat jego pontyfikatu nazywaliśmy Piotrem naszych czasów. Jest naszą powinnością utrwalić o nim pamięć dla następnych pokoleń.

3. Dzielenie się opłatkiem jest gestem tak bardzo wymownym i wzruszającym, że niweluje i wznosi się ponad wszelkie różnice i napięcia, dochodzące do głosu w naszych codziennych sprawach, pracach i sporach. Jesteśmy wszak dziećmi jednego Boga, a więc jesteśmy braćmi i siostrami. Nic nie powinno zaciemniać tej podstawowej prawdy o naszej ludzkiej kondycji.
Chleb jest symbolem życia, ale także ludzkiej niewystarczalności. Nie jesteśmy radykalnie sami. I nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy pomocy, światła i energii z zewnątrz. Potrzebujemy chleba. Potrzebujemy przede wszystkim Boga.
Świadomi jesteśmy tego, że chleb jest symbolem ludzkiej solidarności. Możemy się nim dzielić i umacniać. Potrzebujmy ludzkiej solidarności. Uczmy się, jak ją okazywać i jak ją urzeczywistniać pomimo wszystkich partyjnych różnic i sporów!

4. W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: "Pokój jest darem Boga i zarazem projektem do wykonania, który nigdy nie jest w pełni zrealizowany. Społeczeństwo pojednane z Bogiem jest bliższe pokoju, który nie jest po prostu brakiem wojny, nie jest wyłącznie owocem dominacji zbrojnej czy ekonomicznej, ani też podstępnych zabiegów czy zręcznych manipulacji. Pokój jest natomiast rezultatem procesu oczyszczenia i uszlachetnienia kulturalnego, moralnego i duchowego każdego człowieka i narodu, w którym godność człowieka jest w pełni szanowana" (n. 14).

Życzę Państwu wnoszenia konkretnego wkładu w szlachetną sprawę niwelowania różnic dzielących nasze społeczeństwo, w budowanie jego jedności i pokoju. Wszystko nas łączy. Nic, a przynajmniej niewiele powinno nas dzielić. A jeżeli nas coś dzieli, szukajmy wspólnych motywów życia i nadziei. Jesteśmy to winni tym, którym służymy.

Niech Jezus Chrystus, Książe Pokoju, opromienia swoim błogosławieństwem wasze życie, waszych środowisk i instytucji oraz wszystkich waszych bliskich!

Bardzo dziękuję za przyjęcie tych słów.


Noworoczne Spotkanie Opłatkowe
Samorządów Małopolski i Polski
Kraków 10 I 2011

**********

XX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
z udziałem J. Em. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego
Sala Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Kraków 10 stycznia 2011 r.

Powitanie i życzenia Kazimierza Barczyka
Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego. Witam serdecznie w gościnnych progach magistratu Papieskiego Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Tutaj już po raz dwudziesty dzielimy się opłatkiem i najlepszymi życzeniami na Nowy Rok 2011 - żywimy głęboką nadzieję, że rok wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II Wielkiego.

Szczególne słowa powitania kieruję do Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego, Małopolanina Roku 2006 oraz Człowieka Roku 2006 Federacji - najważniejszego i najdłuższego świadka życia i świętości Jana Pawła II Wielkiego.
Witam Wojewodę Małopolskiego Stanisława Kracika, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidra.
Senatorów Stanisława Bisztygę i Zbigniewa Cichonia, przedstawiciela Bogdana Klicha Ministra Obrony Narodowej w osobie gen. Jerzego Biziewskiego - Dowódcy Korpusu Zmechanizowanego
Witam Korpus Konsularny w osobach: Wicedziekan Christoph Ceska - Konsul Generalny Austrii oraz Jeffrey Vick - Konsul Generalny USA, Heinz Peters - Konsul Generalny RFN, Alexis Chahtahtinsky - Konsul Generalny Francji, Marek Lisansky - Konsul Generalny Słowacji i Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy oraz Konsulów Honorowych, Małopolan Roku, Rektorów, Redaktorów Naczelnych TVP Kraków, Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego i pozostałych trzystu znakomitych gości.

Witam serdecznie wszystkich przybyłych samorządowców na czele z: przewodniczącymi organizacji samorządu terytorialnego skupionych w Federacji RZGiP RP z siedzibą w Krakowie, zrzeszających 1000 gmin, powiatów i województw: Związek Miast i Gmin Morskich oraz Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich z Podlasia, Stowarzyszenie Gmin Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej z Kujaw, Związek Gmin Lubelszczyzny, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Prezydentów: Przemyśla Bielska-Białej, Nowego Sącza.

Rozpoczynamy nową kadencję samorządu terytorialnego, stąd życzę wszystkim samorządowcom, którzy otrzymali od społeczeństwa cenny mandat i kredyt zaufania, aby ta kadencja obfitowała w ważne inicjatywy i była czasem dobrej pracy dla swoich "małych ojczyzn", abyśmy ten szczególny kredyt spłacili z nawiązką.
Nie możemy zapominać, że poprzedni rok był czasem wielkich tragedii dla Polski, pamiętamy katastrofę smoleńską oraz powódź i osuwiska, które w Małopolsce wyrządziły wiele szkód. Tym tragediom towarzyszył nie tylko ból i cierpienie - towarzyszyła im także niezwykła solidarność łącząca społeczeństwo w obliczu tragedii. Pamiętajmy o tej solidarności i budujmy na niej wspólnie szczęśliwe i dostatnie państwo.

Jesteśmy powszechnie przekonani, że Rok 2011 będzie rokiem wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II Wielkiego - największego z rodu Polaków, największego w świecie autorytetu moralnego XX wieku i rozpoczynającego się III tysiąclecia. Naszego wielkiego Biskupa, Kardynała, Honorowego Małopolanina Wszechczasów i Ojca Świętego, któremu ten tytuł wręczyliśmy 14 lat temu w Sali Klementyńskiej w Watykanie wraz z 250. samorządowcami z Małopolski. Równie chętnie i licznie pojedziemy ze Stolicy Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach na oczekiwane uroczystości do Rzymu 1 maja, w najbliższą niedzielę Miłosierdzia. "Mały Rzym" - Kraków oraz Małopolska, które tak zostały wypromowane w świecie przez Papieża, będą znowu miały swoje 5 minut - ponownie na nas będą zwrócone oczy świata. Nawet za miliard euro nie wykupilibyśmy sobie takiej promocji w wydawnictwach, mediach, spływającej na nas za sprawą naszego wielkiego rodaka.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w dalszym ciągu apelują: Każda złotówka się liczy. "BUDUJMY WSPOLNIE CENTRUM JANA PAWŁA II "Nie lękajcie się!" w Krakowie Łagiewnikach - światowe centrum, pomnik myśli, czynów i nauk Ojca Świętego - którego wszyscy Polacy jesteśmy dłużnikami, za podniesienie nas z kolan w czasach komunizmu, zainspirowanie do powołania 10. milionowej "Solidarności" największego pokojowego obywatelskiego ruchu w dziejach świata, dodał nam serca, odwagi i dumy, także w oczach innych narodów i religii.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Życzę Państwu realizacji zamierzeń najważniejszych dla waszych rodzin, wspólnot lokalnych i regionalnych, instytucji, które stanowią o tradycji, tożsamości i sile nowoczesnej Polski i Małopolski, szczególnie zintegrowanej kulturowo, społecznie i religijnie.
Życzę Państwu również dobrego zdrowia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2011 Roku.

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków, 2011-01-10, g. 21.45 >>>

**********

tekst i zdjęcia UMWM