Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolska stawia na turystykę religijną

Przedstawiciele samorządu, instytucji kościelnych, organizacji turystycznych i znawcy ruchu pielgrzymkowego omówili perspektywy rozwoju turystyki pielgrzymkowej w Małopolsce i w Krakowie wokół miejsc związanych z działalnością Jana Pawła II. Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski", która odbyła się 21 czerwca 2011 roku w sali obrad Rady Miasta Krakowa, prowadził przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

- Naszym obowiązkiem jako Samorządu Województwa Małopolskiego jest stworzenie warunków infrastrukturalnych do przyjęcia licznych pielgrzymów odwiedzających Małopolskę. Kraków może być najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Przygotowanie się na około 5 milionów pielgrzymów, którzy będą chcieli poznać małopolskie miejsca związane z Janem Pawłem II, to powinność władz samorządowych. Chcemy powołać zespół do koordynacji tych działań. Miliardy euro wydane na promocję Krakowa i Małopolski nie byłyby w stanie zbudować takiego obrazu, jaki prezentował swoją osobą Jan Paweł II Wielki - mówił Kazimierz Barczyk.

Jan Wieczorkowski, wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, zachęcał podczas konferencji do wędrówek po Szlaku Architektury Drewnianej i przypominał o popularnych miejscach związanych z Janem Pawłem II. - Cel religijny przyjazdów do Krakowa plasuje się wysoko. W skomercjalizowanym świecie ta ilość pielgrzymów jest poważnym sygnałem - podkreślał wiceprezes MOT. Wyliczenia potwierdzające, że turystyka religijna stała się znacznym segmentem dochodów przedsiębiorstw zajmujących się usługami turystycznymi przedstawiła Anna Jędrocha z Krakowskiej Izby Turystyki, dodając, że izba zamierza rozbudować obsługę informacyjną turystów religijnych i pielgrzymkowych.

Prof. Antoni Jackowski z Zakładu Geografii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że na korzyść turystyki religijnej w Małopolsce oddziałują istniejące już ważne szlaki pielgrzymkowe: Szlak Maryjny, Szlak Cysterski, Drogi Św. Jakuba i centra życia duchowego - sanktuaria przyciągające pielgrzymów z regionu oraz z zagranicy. - Silnie rozwija się nurt pielgrzymkowy związany z kultem Chrystusa Miłosiernego. Jego symbolem jest święty obraz z Łagiewnik i kult świętej Faustyny. Z około 100 małopolskich sanktuariów w skali międzynarodowej wyróżniają się Kalwaria Zebrzydowska, Łagiewniki, Wadowice, Krzeptówki, Ludźmierz - zaznaczył prof. Jackowski.

Marcin Kandefer z Urzędu Miasta Krakowa zaprezentował miejski plan działań dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do 2013 roku, którego głównym celem jest utrwalenie rangi Krakowa jako centrum turystyki religijnej o zasięgu światowym. - Niektóre elementy programu są już realizowane na podstawie projektu zespołu ekspertów powołanego przez prezydenta Krakowa. Chcemy wprowadzić program lojalnościowy i spowodować, że turysta pielgrzymkowy zechce zobaczyć prócz Łagiewnik pozostałe atrakcje religijne Krakowa. Zamierzamy także poprawić obsługę ruchu turystycznego w mieście - mówił Marcin Kandefer.

Według obliczeń przedstawionych przez profesora Antoniego Jackowskiego, na całym świecie każdego roku przemieszcza się w celach religijnych około 1 miliarda osób. Wśród najważniejszych pod względem ilości pielgrzymów centrów pielgrzymkowych są trzy ośrodki polskie - Jasna Góra, Łagiewniki i Kalwaria Zebrzydowska. W Polsce znajduje się ok. 800 sanktuariów, których 80 procent związanych jest z kultem maryjnym. W Małopolsce oprócz najbardziej znanych ośrodków życia duchowego i szlaków papieskich coraz większe zainteresowanie budzą maryjne centra w Karpatach, m.in. na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W sesjach poświęconej samorządowym projektom dotyczącym miejsc związanych z Janem Pawłem II i ich znaczeniu dla ruchu turystyczno-pielgrzymkowego w Małopolsce uczestniczyli m.in. ks. Tadeusz Sajdak, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu, Piotr Matusiak, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, i Przemysław Bednarz z Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W konferencji wziął udział radny województwa Wojciech Grzeszek.

Konferencja "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski" została zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wespół z Samorządem Województwa Małopolskiego, Samorządem Miasta Krakowa, Małopolską Organizację Turystyczną i Krakowską Izbę Turystyki.

za: UMWM

**********

Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski na Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych Małopolski", plik pdf >>>

**********

**********

Relacja w Kronice TV Kraków, 2011-06-21, g. 18.30 >>>

Małopolska chce rozwijać turystykę religijną, Tematy dnia TV Kraków, 2011-06-21 >>>

**********

Referaty

Prof. Antoni Jackowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny
i szanse rozwoju.
część 1.1, plik pdf >>>
część 1.2, plik pdf >>>
część 1.3, plik pdf >>>
część 2, plik pdf >>>

Dyr. Marcin Kandafer, Urząd Miasta Krakowa, Plan działań dla rozwoju turystyki religijnej w Krakowie do 2013 r.
plik pdf >>>

Dyr. Piotr Wyrobiec. Wadowickie Centrum Kultury, Wadowice Miasto Papieskie
plik pdf >>>

Przew. Anna Jędrocha, Krakowska Izba Turystyki, Platforma współpracy dla turystyki religijnej
plik pdf >>>

Jan Wieczorkowski - Wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Małopolska Organizacja Turystyczna
plik pdf >>>