Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Gospodarka Odpadami w Małopolsce

2 kwietnia 2012 r. w auli Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie miała miejsce Małopolska Konferencja Samorządowa zatytułowana: "Gospodarka odpadami w Małopolsce", zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie.

Spotkanie zgromadziło bardzo liczną grupę samorządowców i specjalistów w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi z obszaru całej Małopolski. Konferencję prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, a zarazem Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.

Tematem wiodącym była realizacja przez samorządy nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego szereg nowych zobowiązań. Wśród prelegentów znaleźli się: Tadeusz Arkit - Poseł na Sejm RP, dr Małgorzata Skucha - Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Sosnowski, reprezentujący Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, Grzegorz Ostrzołek - Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Karolina Laszczak - Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małgorzata Mrugała - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Grażyna Goszcz - Zastępca Burmistrza Pszczyny oraz Henryk Kultys - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie.

W Konferencji wzięło udział ponad 200 osób.

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

**********

Czy gminy zdążą przygotować się na śmieciową rewolucję?

Ciągle nie ma rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a samorządy regionalne dopiero pracują nad wojewódzkimi planami gospodarowania odpadami.

W połowie przyszłego roku gminy staną się właścicielami śmieci wytwarzanych na swoim terenie i to urzędnicy będą organizować ich wywóz. Obecnie mieszkańcy (bądź w ich imieniu - zarządcy, spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe) podpisują umowy z firmami wywożącymi odpady.

Od lipca przyszłego roku takie umowy będą zawierać tylko urzędy gmin, a mieszkańcy będą płacić za to jednolitą stawkę. W umowach gminy określą nie tylko, skąd mają być wywiezione śmieci, ale też, gdzie mają trafić - do kompostowni, segregatorni, spalarni czy na wysypisko. - To będzie prawdziwa rewolucja - uważa Kazimierz Barczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

Na razie samorządy lokalne nie są przygotowane do tej rewolucji i ciągle czekają na określenie wszystkich zasad działania w nowym systemie gospodarowania odpadami. Nie ma np. rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy. - Konsultacje społeczne trochę się przedłużają, bo to rzeczywiście sprawy kontrowersyjne - mówi Paweł Sosnowski z Ministerstwa Środowiska. Te rozporządzenia są potrzebne np. firmom, które będą chciały uczestniczyć w przetaragach na wywóz śmieci, określą bowiem wymagania dotyczące samochodów i ich bazy. Nowe przepisy mogą wyeliminować z rynku małe firmy śmieciowe.

Gminy czekają też na wojewódzkie plany gospodarowania odpadami. To one będą podstawą podejmowania decyzji przez gminy. Np. taki plan dla Małopolski jest już gotowy, ale teraz jest konsultowany i nie wiadomo, czy uda się zdobyć wszystkie uzgodnienia przed lipcową sesją Sejmiku Województwa Małopolskiego. A to oznaczałoby, że plan gospodarki odpadami dla Małopolski będzie można uchwalić dopiero po wakacjach. I dopiero wtedy gminy mogłyby decydować o wyborze firm wywożących odpady i ustalać stawki opłat dla mieszkańców.

- Czasu jest bardzo mało - przyznaje Grażyna Goszcz, wiceburmistrz Pszczyny, gminy, która od kilku lat z własnej woli (po referendum) stosuje system wprowadzany dziś w całym kraju. Od decyzji mieszkańców do podpisania umowy z firmą wywożącą śmieci upłynęło 1,5 roku. - Obecnie gminy są bogatsze o doświadczenia innych, więc będzie im łatwiej wprowadzać sprawdzone już rozwiązania - zaznacza Grażyna Goszcz.

- Gminy powinny zdążyć z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami - zapewnia poseł Tadeusz Arkit, który pracował nad projektem nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według niego samorządy mogą już się do tego przygotowywać, a nie czekać aż pojawią się wszystkie rozporządzenia i plan wojewódzki. Szkolenia dla małopolskich gmin na temat nowego systemu śmieciowego planuje w najbliższym czasie Urząd Marszałkowski. Pierwsze spotkanie informacyjno- konsultacyjne zorganizowało wczoraj w Krakowie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Dla mieszkańców najważniejsze będą decyzje w sprawie wysokości opłat za wywóz śmieci (stawki muszą być znane do końca roku). W 50-tysięcznej Pszczynie stawkę tę podniesiono z 6,5 do 7,75 zł od osoby miesięcznie.

Grzegorz Skowron
Dziennik Polski

**********

**********

Prezentacje

Możliwość wsparcia przez NFOŚiGW gospodarki odpadami, w tym projektów PPP - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej >>>

Gospodarka odpadami w Małopolsce - Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP >>>

System zbiórki odpadów w Pszczynie - Urząd Miasta w Pszczynie >>>

Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej - MPO Kraków >>>

Zrównoważone zarządzanie odpadami w województwie - nowe regulacje prawne - Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego >>>

Finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Małgorzata Mrugała, Prezes Zarządu >>>

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów  w Krakowie - obecny stan realizacji - Krakowski Holding Komunalny >>>