Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Turystyka sakralna sposobem promocji Małopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II zorganizowało dziś konferencję pod hasłem "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski".

Konferencję prowadził Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego i SGiPM Kazimierz Barczyk, który przypomniał cele jakie w zakresie turystyki religijnej stawia sobie nasz region w najbliższym czasie.

- Chcemy, by Światowe Dni Młodzieży w 2015 r. odbyły się w Krakowie. Apel w tej sprawie przyjęło już Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a także Sejmik Województwa Małopolskiego. Jeśli uda się do tego doprowadzić, będzie to ogromna szansa i wyzwanie dla turystyki religijnej w naszym regionie - stwierdził Kazimierz Barczyk.

- Dziś turystyka ma zupełnie inny wymiar niż jeszcze kilka lat temu. Ludzie chcą mieć plan podróży i podstawowe informacje przy sobie w telefonie komórkowym, na tablecie w i-fonie. Musimy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom - zaznaczył Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Referaty wprowadzające podczas konferencji wygłosili biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus i dr Anna Wilkońska z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zaś w dalszej części konferencji o planach swoich instytucji w zakresie turystyki religijnej mówili m.in. Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji UMWM Elżbieta Kantor, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej i radny Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, prezes Zarządu Kopalni Soli w Wieliczce Kajetan d'Obyrn, a także szefowie ważnych na małopolskiej mapie turystyki religijnej miejsc, ks. Paweł Danek, dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach i ks. Jan Kabzinski, prezes Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się" w Krakowie. Głos zabrała także Agata Szuta, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II im. Jana Pawła II, w którym odbywała się konferencja.

Szacuje się, że każdego roku miliard pielgrzymów podejmuje wędrówki do miejsc świętych, 5-7 mln Polaków podróżuje rocznie w celach pielgrzymkowych, a Polskę odwiedza 1,5 mln pielgrzymów zagranicznych.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak wielki potencjał dla rozwoju turystyki religijnej posiada Województwo Małopolskie oraz Kraków - miasto i region bł. Jana Pawła II. Nagromadzenie obiektów w randze międzynarodowej takich jak: Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Katedra Wawelska, Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, Sanktuarium Pasyjno - Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice, Centrum św. Maksymiliana Kolbego w Harmężach; czy w randze krajowej i ponadregionalnej: sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach oraz sanktuarium na Wiktorówkach w Zakopanem, sanktuaria w Ludźmierzu, Jamnej, Limanowej i Tuchowie umiejscawia Małopolskę jako szczególne miejsce na mapie każdego pielgrzyma. Sam Kraków to centrum światowe kultu Bożego Miłosierdzia i kultu św. Siostry Faustyny (co roku do krakowskich Łagiewnik przybywa ok. 2 mln turystów, w tym pielgrzymi z ponad 100 krajów). Niebawem w Wadowicach po modernizacji otwarte zostanie Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II z nową, multimedialną ekspozycją. Do tego dochodzą obiekty sakralne wpisane na listę UNESCO: Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, 4 drewniane kościoły: w Dębnie, Lipnicy Murowanej, Sękowej i Binarowej, trasa pielgrzymkowa w Kopalni Soli w Wieliczce oraz liczne szlaki tematyczne, np. Szlak Architektury Drewnianej.

Województwo Małopolskie jest liderem projektu "Promocja oferty  turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej", realizowanego w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków i współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego celem jest wykreowanie wizerunku Krakowa i Małopolski jako europejskiego centrum religijnego oraz promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na rynkach europejskich. W ramach tego projektu m.in. zrealizowany ma zostać filmu promocyjny o Krakowie i Małopolsce jako miejscu turystyki religijnej, powstać mają wydawnictwa promocyjne skierowane do organizatorów i uczestników turystyki religijnej,  materiały  informacyjno - promocyjne oraz strony internetowe promujące ofertę turystyki religijnej Krakowa i Małopolski.

Zorganizowane mają zostać również prezentacje oferty turystyki religijnej Krakowa i Małopolski na rynkach włoskim i hiszpańskim (spotkania branżowe typu workshop w Mediolanie i Madrycie), a także międzynarodowa konferencja w Krakowie poświęcona turystyce religijnej, czy zorganizowanie akcji promocyjnej Krakowa i Małopolski w najważniejszych centrach religijnych Europy, z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II.

za: UMWM

**********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

Tematy Dnia TVP Kraków, O turystyce pielgrzymkowej w Małopolsce >>>

**********

Relacja PAP >>>

**********

Prezentacje

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej, Elżbieta Kantor, Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji, plik pdf >>>

Bł. Jan Paweł II a ruch turystyczno - religijny przyjazdowy do Krakowa i Małopolski, dr. Anna Wilkońska, plik pdf >>>

Dom Rodzinny Jana Pawła II, planowana ekspozycja, plik pdf >>>

Kopalnia Soli Wieliczka: trasy turystyczne związane z turystyką religijną, Kajetan d'Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli Wieliczka SA, plik pdf >>>

Rozwój produktów turystyki pielgrzymkowej, Krakowska Izba Turystyki, plik pdf >>>