Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w cyklu szkoleń pt. "Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej" kierowane do pracowników samorządowych z województwa małopolskiego.

Szkolenia odbędą się w Krakowie w dniach 14-16.10.2013 (I termin) oraz 21-23.10.2013 (II termin).

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg oraz wyżywienie.

Na organizowanych przez nas specjalistycznych szkoleniach, oprócz możliwości poszerzenia wiedzy chcemy stworzyć możliwość dyskusji, wymiany poglądów, przedstawienia własnych przemyśleń i argumentów - co jest niezwykle inspirujące w poszukiwaniu najlepszych sposobów działania. Seminaria będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, co daje gwarancję pełnego profesjonalizmu merytorycznego spotkania. Jednocześnie wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla jednostek samorządowych gwarantuje wysoką jakość organizacyjną przedsięwzięcia.

W załączeniu przesyłamy Państwu program szkoleniowy oraz kartę zgłoszeniową. Wypełnione karty i podpisane karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać drogą mailową na adres lub faksem na numer 12 421 74 65. O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski pod numerem 12 421 74 65.

Realizowany program szkoleniowy jest częścią projektu Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Oddolna dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb - Zalecenia - Szkolenia - Dobre praktyki" realizowanego w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2013 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania "Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013".

Przewodniczący SGiPM 
Kazimierz Barczyk