Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jak rozmawiać ze społecznością lokalną?

14 października 2013 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyło się spotkanie warsztatowe pt. Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych - jakie narzędzia stosować, jak rozmawiać ze społecznością lokalną? Warsztat zorganizowany został przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" w ramach projektu pn. Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne.

Na spotkaniu gościli nie tylko przedstawiciele 20 gmin biorących udział w projekcie, ale także reprezentanci innych JST zainteresowanych problematyką efektywności pracy i współdziałaniem z sektorem społecznym oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Owocem wspólnej pracy samorządowców i strony społecznej było "drzewo problemów dialogu obywatelskiego" oraz cztery propozycje wstępnej listy zagadnień w obszarze usług publicznych na poziomie lokalnym, gdzie w pierwszej kolejności należałoby wprowadzić elementy partycypacji. Wypracowano ponadto propozycje pożądanych form "otwarcia się" władz samorządowych na głos strony społecznej.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowy przebieg prac w projekcie m.in. w zakresie adaptowania metody rachunku kosztów działań do uwarunkowań urzędów administracji samorządowej. Ważny element spotkania stanowiło uroczyste podpisanie porozumienia o utworzeniu "Sieci na rzecz monitorowania efektywności świadczenia usług administracyjnych".

Debata dotycząca efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne oraz dialogu obywatelskiego zapoczątkowana podczas warsztatu będzie w najbliższych miesiącach kontynuowana za pośrednictwem Elektronicznego Środowiska Dyskusji:

http://www.efektywnoscuslug.pl/forum/kategorie

Projekt Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług przez samorządy lokalne współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.