Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Współpraca samorządów w obszarze kultury

Na kilka godzin Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, gdzie zorganizowano wydarzenie, stało się przestrzenią inspiracji i wymiany dobrych praktyk. Uczestnicy mieli możliwość podzielić się swoim dotychczasowym doświadczeniem, wskazując wiele przydatnych rozwiązań i atrakcyjnych działań w realizowanych projektach międzynarodowych. Ożywionej dyskusji towarzyszyła doskonała kawa serwowana przez wicemistrza świata Coffee in Good Spirits 2013.

W debacie uczestniczyło kilkudziesięciu samorządowców i przedstawicieli gminnych instytucji kultury z Małopolski. Po słowie wstępu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego - Kazimierza Barczyka, głos w dyskusji zabrały: Anna Góral - polska koordynatorka projektu THETRIS (Thematic Touristic Route Development with the Involevment of Local Society) i Aneta Stankowska z Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli. Prezentacja pierwszej z prelegentek dotyczyła promowania i utrwalania wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz podkreślała wagę nawiązywania współpracy z partnerami zagranicznymi. Temat ten poruszyła również Aneta Stankowska, przedstawiając program "Europa dla Obywateli". Debatę moderowała Joanna Senetra-Szeliga - ekspertka Międzynarodowego Centrum Kultury. Spotkanie wsparł merytorycznie Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Debata na temat współpracy międzynarodowej samorządów w obszarze kultury jest pierwszą z cyklu debat organizowanych przez RODM Kraków, których celem jest stymulowanie debaty na temat współpracy międzynarodowej, jak również zebranie rekomendacji dla podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie ram prawnych i funkcjonalnych tejże współpracy.