Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ile będą nas rzeczywiście kosztowały Igrzyska?

W ostatnim czasie słyszalne są głosy sprzeciwu wobec organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie i Małopolsce. Koronnym argumentem adwersarzy tego pomysłu są koszty, które ich zdaniem mogą wynosić nawet 21 miliardów zł. Te pojawiające się w mediach dane są radykalne zawyżone. Poniżej przedstawiam podstawowe wyliczenia kosztów budowy i modernizacji obiektów sportowych, jakimi dysponuje Komitet Konkursowy Kraków ZIO 2022:

- Hala nad torem lodowym do łyżwiarstwa szybkiego w Zakopanem ok. 60 mln zł lub hala z torem przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za ok. 180 mln zł. W Holandii istnieje 20 hal tego typu

- Trasa biegowa ze stadionem poniżej dużej skoczni w Zakopanem ok. 60 mln zł

- Trasa do biathlonu w Kościelisku ok. 60 mln zł

- Trasa snowboardowa w Jurgowie ok. 20 mln zł

- Koszt np. składanego toru bobslejowo-saneczkowego ok. 180 mln zł. (właściciel ośrodka turystycznego w Arłamowie rozważa budowę takiego toru w ramach ppp)

- Modernizacja normalnej skoczni w Zakopanem ok. 60 mln

Duża skocznia w Zakopanem zasadniczo spełnia standardy.

Całkowity koszt obiektów sportowych na ZIO 2022 to ok. 600 mln zł.

Wioska olimpijska będzie budowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kraków oddaje w połowie 2014 r. wybudowaną za własne środki halę sportową - najdroższy obiekt planowanych Zimowych Igrzysk Olimpijskich - o wartości 400 mln zł, dla 20 tysięcy widzów, która np. wraz z wielką halą sportową w Katowicach ("Spodek") może służyć zawodom na lodzie, w tym hokejowi kobiet i mężczyzn.

Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich jest pięć razy tańsza od letnich igrzysk olimpijskich. Ich koszt będzie również mniejszy od "EURO 2012".

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022 r. to koszt ok. 6 mld zł przy wkładzie MKOl prawie 2,5 mld zł.

Zasadnicze koszty organizacji ZIO to np. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, transportu, pomocy medycznej i inne usługi.

Cztery złote medale - Kamila Stocha, Justyny Kowalczyk i Zbigniewa Bródki - są wielkim bezinwestycyjnym atutem Polski za przyznaniem organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Dotychczas Igrzyska dziesięciokrotnie odbywały się w Alpach. Natomiast po raz pierwszy w historii szansę na organizację tego wielkiego święta sportów zimowych mają Karpaty, zamieszkałe przez 200 milionów Europejczyków. Będzie to uznanie i wyzwanie dla Polski i Słowacji reprezentujących Europę Środkowo-Wschodnią. Jako miasto, region, ale też kraj stoimy przed historyczną szansą.

Dlatego też bardzo proszę o przytaczanie w relacjach i komunikatach medialnych faktów i liczb mających związek ze wspólną aplikacją Krakowa i Małopolski do organizacji ZIO w 2022 r.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Kraków 21.02.2012