Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Podstawowa opieka zdrowotna w samorządach lokalnych

Z uwagi na rosnące problemy związane z przejmowaniem służby zdrowia przez samorząd oraz projekty reform w służbie zdrowia, SGM wraz z Zarządem Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność", Sekretariatem Ochrony Zdrowia 4 kwietnia 1997 r. zorganizowało konferencję pt. "Podstawowa opieka zdrowotna w samorządach lokalnych".

Podczas spotkania zaprezentowano rozwiązania zmierzające do przejmowania podstawowej opieki zdrowotnej przez samorząd terytorialny. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji zawodowych w służbie zdrowia, Szkoły Zdrowia Publicznego UJ.