Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Samorząd Terytorialny a Unia Europejska

W dniach 29-30 kwietnia 1999 r. w Zakopanem odbyła się ogólnopolska konferencja szkoleniowa dla samorządów, której celem było zapoznanie przedstawicieli JST z możliwościami, jaki stwarza dla gmin, powiatów i województwa proces integracji z Unią Europejską. Zaprezentowane zostały .m.in praktyczne sposoby pozyskiwania środków unijnych, w tym procedura przygotowywania wniosków o dofinansowanie.