Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Małopolski pełnomocnik i menedżer funduszy europejskich

W Krakowie 13 kwietnia 2007 roku odbyło się zorganizowane przez Stowarzysenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współudziale Europejskiej Grupy Doradczej seminarium informacyjne pn. "Małopolski pełnomocnik i menedżer funduszy europejskich".