Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Argumenty za budową metra w Krakowie

Metro w Krakowie. Propozycje, argumenty za budową metra w Krakowie - to tytuł konferencji, jaka z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, z udziałem naukowców, architektów, przedsiębiorców, samorządowców i parlamentarzystów 13 maja 2014 roku odbyła się w auli Polskiej Akademii Umiejętności. Konferencję prowadził Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

- Rozpoczynając dzisiejszą dyskusję, chciałbym wytłumaczyć się, dlaczego zdecydowaliśmy się na jej organizację - zaczął Kazimierz Barczyk. - To Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jako jedno z pierwszych powróciło do koncepcji z lat 60-tych, budowy metra w Krakowie. Została ona wyartykułowana w październiku 2010 r. na konferencji "Szybka Kolej Aglomeracyjna. Metro lub Premetro w Krakowie", a 11 lipca 2013 r. zorganizowałem konsultacje z udziałem prezesa firmy Alstom Lesława Kuzaja i krakowskich uczonych w sprawie budowy metra w naszym mieście. Natomiast jako przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego już w maju ubiegłego roku zgłosiłem projekt budowy metra na listę projektów strategicznych województwa małopolskiego, zaś w lutym 2014 zwróciłem się do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej o przeanalizowanie możliwości sfinansowania z ogólnopolskiej puli funduszy UE budowy metra w Krakowie w ramach Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. - przypomniał historię starań o budowę metra w Krakowie przewodniczący Barczyk.

Prelegentami konferencji byli przedstawiciele firmy Alstom, na czele z jej prezesem Lesławem Kuzajem, profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej Antoni Tajduś i Politechniki Krakowskiej Krzysztof Stypuła, oraz autor koncepcji metra dla Krakowa Stanisław Albricht.

Jak podkreślił prezes Kuzaj, najlepszą alternatywą dla budowy metra w Krakowie jest inwestycja w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie 50% środków pochodziłoby z pieniędzy unijnych, połowę zaś wyłożyliby prywatni inwestorzy. Projekt polegałby na stworzeniu tzw. lekkiego metra, czyli bezzałogowych pojazdów od 2 do 5 wagonów, zasilanych trzecią szyną i odzyskujących energię przy hamowaniu. Firma Alstom proponuje wykonanie całości systemu. Firma jest wykonawcą systemów metra w wielu krajach świata, w tej chwili wykonuje inwestycję lekkiego metra w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie.

Profesorowie Antoni Tajduś i Krzysztof Stypuła w swoich prelekcjach starali się obalić mity narosłe wokół budowy metra w naszym mieście. Przedstawili liczne przykłady miast, gdzie metro biegnie przez historyczne dzielnice, nie czyniąc dla nich uszczerbku, wskazali też na oszczędność czasu przy przemieszczaniu się metrem, a także podali przykłady znacznie mniejszych od Krakowa miast, w których funkcjonuje metro oraz koszty budowy linii w różnych miastach. - Państwo powinno partycypować w kosztach budowy metra w Krakowie, tak jak ma to miejsce w Warszawie-konstatował profesor Antoni Tajduś.

- Z kolei profesor Krzysztof Stypuła przypomniał, iż przepustowość torów tramwajowych w centrum Krakowa już się wyczerpała i dodanie na trasy kolejnych składów nie przyniesie usprawnień. Wskazał też na przykład Warszawy gdzie górną część tunel metra wykorzystuje się budowę podziemnych parkingów dla osób, które chcą podróżować w systemie park&ride oraz na fakt, że warszawskim metrem podróżuje ok 140 mln pasażerów rocznie.

Swoją koncepcję przebiegu linii metra w Krakowie przedstawił Stanisław Albricht. - Pierwsza linia biegłaby z Nowej Huty przez centrum miasta do Bronowic, przebiegając w pobliżu akademickiego centrum miasta, dając możliwość szybkiego transportu studentom krakowskich uczelni oraz wszystkim osobom mieszkającym w pobliżu tej trasy - mówił Stanisław Albricht.

Prace nad koncepcją metra w Krakowie rozpoczęły się w 1963 r. Obecnie idea ta wróciła, a w referendum 25 maja krakowianie zostaną zapytani, czy opowiadają się za budową metra.

**********

Prezentacje

Metro w Krakowie, dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, profesor Politechniki Krakowskiej, Członek Rady Naukowo - Konsultacyjnej przy Metrze Warszawskim, tezy sformułowane po przedyskutowaniu z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem, Rektorem Politechniki Krakowskiej, plik pdf >>>

Dlaczego w Krakowie powinno być Metro? prof. dr hab.Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo Hutniczej, plik pdf >>>

Systemy Komunikacji dla Krakowa - metro, Stanisław Albricht, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans, plik pdf >>>

Rozwiązanie dla Miasta Krakowa - Axonis. Innowacyjny w skali światowej system w pełni zautomatyzowanego, bezzałogowego lekkiego metra, Lesław Kuzaj, prezes Alstom Polska, plik pdf >>>

*********

Relacja w Kronice TVP Kraków >>>

*********