Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

W sprawie igrzysk jestem na tak!

Zimowe Igrzyska Olimpijskie to ambitne wyzwanie, które stwarza szansę na wielką, społeczną i organizacyjną mobilizację. Dzięki niej Kraków może w wyjątkowy sposób zaistnieć w świecie i stać się szybciej miastem na miarę naszych marzeń. Korzyści płynące z tego wydarzenia odczujemy wszyscy i będziemy z nich korzystać przez wiele lat.

"Jestem na Tak", zobacz spot, plik mp4 >>>

**********

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Krakowa w sprawie poparcia w referendum organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r. >>>

**********

Pismo Wicepremiera Słowacji do Kazimierza Barczyka wyrażające przekonanie, że wynik przygotowywanego referendum pozwoli na wspólną relizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 >>>