Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

SGiPM wybrało Małopolan Roku 2015

Tytuły Małopolanina Roku 2015 przyznane zostały przez Kapitułę SGiPM Zofii Gołubiew, wybitnemu historyki sztuki, Dyrektorowi Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000 - 2015 w uznaniu zasług dla polskiej kultury, małopolskiego muzealnictwa, oraz wieloletnią działalność, dzięki której piękno i sztuka wzbogaca nasze życie, a kultura i tradycja nadaje sens wielu naszym działaniom oraz Ks. Jackowi Stryczkowi, Prezesowi Stowarzyszenia WIOSNA, organizatorowi Szlachetnej Paczki w uznaniu dla Duszpasterza Ludzi Biznesu i Wolontariatu, za działalność charytatywną i społeczną, propagowanie etyki i solidarności w biznesie, oraz organizację Szlachetnej Paczki - jednej z największych w Polsce akacji charytatywnych na rzecz potrzebujących, która angażując corocznie milion osób w wolontariat, ludziom ubogim daje szanse i nadzieję, a bogatym pomaga czynić dobro.