Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Inwestycje Infrastrukturalne - Program Mieszkanie+

W Skawinie, 17 lutego odbyła się konferencja samorządowa poświęcona rządowemu programowi Mieszkanie Plus, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz gminę Skawina.

Program Mieszkanie Plus w Małopolsce będzie wprowadzany pilotażowo w trzech gminach: Skawinie, Trzebini i Chrzanowie.

Konferencja była okazją do rozmów i omówienia zasad wdrażania programu przez stronę rządową i samorządową. W całej Polsce porozumienia z BGK Nieruchomości podpisało dotychczas 60 gmin.