Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Jak zwalczać i kontrolować smog - konferencja

Od początku swej działalności SGiPM zabiega o aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyrazem tego była m. in. konferencja "Jak zwalczać i kontrolować smog. Inteligentny system pomiaru czystości powietrza - sensory w każdej wiosce Małopolski", jaka 12 grudnia odbyła się w auli PAU w Krakowie.