Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Unijne środki dla Małopolski

Można otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kto może dostać pieniądze - ile i na co? O tym mówili uczestnicy zorganizowanej 25 kwietnia br. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski XIX Małopolskiej Konferencji Samorządowej.

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 r. Dotacje dla samorządów, przedsiębiorców, instytucji.
Na gospodarkę, transport, bezpieczeństwo, dziedzictwo kulturowe i zdrowie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewidziano 27 mld euro.

Pieniądze z Unii Europejskiej to są najtańsze pieniądze na świecie do pozyskania - mówił Kazimierz Barczyk, przewodniczący SGiPM, organizatora Konferencji. Trzeba 20% własnych środków przeznaczyć na inwestycje i uzyskuje się bezzwrotnie 80%. Żaden bank nie da pieniędzy na tak korzystnych warunkach.

Nie ma limitu na poszczególne województwa, Małopolska konkuruje z 15 pozostałymi województwami - dodał Kazimierz Barczyk. Dlatego musimy mieć odważnych, kompetentnych samorządowców i dobre kierownictwa instytucji, które o środki te mogą aplikować, które przygotują dobre projekty i wtedy mamy szanse wygrać z innymi walkę o te wielkie pieniądze.

Witold Słowik Wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podkreślał, że w Polsce realizowany jest największy infrastrukturalny program w Unii Europejskiej, a Ministerstwo czeka na dobre wnioski. A te mogą składać je podmioty publiczne i prywatne.

Witold Słowik podkreślał, że samorządy terytorialne są jednym z najważniejszych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie inwestycji samorządowych w programie dotyczy przede wszystkim realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, w takich obszarach jak transport publiczny, efektywność energetyczna, ochrona środowiska, w tym gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadowa oraz rekultywacja terenów zdegradowanych. Beneficjantami tych projektów, rozumianymi jako bezpośredni adresaci wsparcia będą ośrodki miejskie, w szczególności miasta wojewódzkie oraz ich obszary funkcjonalne. Należy jednak pamiętać, że na rozwój samorządów terytorialnych będą oddziaływać inwestycje realizowane przez inne uprawnione w programie podmioty, dlatego wpływ PO IiŚ na prowadzenie polityki rozwoju przez samorządy terytorialne należy rozpatrywać w aspekcie całościowej interwencji programu.

Kazimierz Barczyk poinformował, ze w pespektywie 2014- 20 Samorząd Województwa Małopolskiego rozdysponował ponad połowę z 12 miliardów złotych rozdzielonych dla samorządów, tysięcy przedsiębiorców, wielu instytucji i organizacji. Kraków i Małopolska z centralnych funduszy EU rozdzielanych w Warszawie otrzymały kolejne 12 miliardów zł. Przewodniczący SGiPM podziękował również krakowianinowi ministrowi Witoldowi Słowikowi za te duże i potrzebne projekty infrastrukturalne realizowane w Krakowie.

Otwarcie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki
- Wartość całkowita: 352,7 mln zł,
- Dofinansowanie UE: 192,4 mln PLN
- Termin realizacji: 2014-2018

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie)
- Wartość całkowita: 170 mln PLN
- Dofinansowanie UE: 84,5 mln PLN
- Termin realizacji: 01.01.2014- 31.12.2020

Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego
- Wartość całkowita: 42 mln PLN
- Dofinansowanie UE: 29 mln PLN
- Termin realizacji: 2014-2020

Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A)
- Wartość całkowita: 199 mln PLN
- Dofinansowanie UE: 82 mln PLN
- Termin realizacji: 07.01.2014-31.01.2019

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową linii aglomeracyjnej
- Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- Wartość całkowita: 240,9 mln EUR
- Dofinansowanie UE: 194,9 mln EUR
- Termin realizacji: 2016-2020

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_malopolskie

**********

***********

Sponsor Konferencji