Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Nowa Małopolska

15 lutego 2007 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchamiło portal NOWA MAŁOPOLSKA, widoczny pod adresem www.nowamalopolska.plNowa Małopolska powstaje dla ludzi energicznych, otwartych, pełnych pomysłów, dla których Małopolska to nadzieja i szansa na dobre miejsce pracy, odpoczynku fizycznego i rozwoju intelektualnego.

Naszym celem jest zintegrowanie społeczności zainteresowanej dynamicznym rozwojem Małopolski, dostrzegającej jej możliwości wynikające z dobrych warunków dla przemysłu nowych technologii, walorów turystycznych i napływających środków europejskich.

Na www.nowamalopolska.pl znajdzie się informacja o bieżących, regionalnych wydarzeniach i kalendarz godnych uwagi imprez. Portal został podzielony tak, aby można było szybko znaleźć interesującą odbiorcę treść, a interaktywne narzędzia nadadzą mu dynamikę i umożliwią współpracę każdemu, kto Nową Małopolskę będzie chciał z nami współtworzyć.

Wyróżnikiem portalu będą jego cztery działy główne:
1. Nowe Technologie
2. Nowa Energia
3. Nowy Biznes
4. Nowi Ludzie

Pozostałe działy portalu to:
• Informacje bieżące
• Co gdzie kiedy - czyli zapowiedzi wydarzeń zrealizowane w formie kalendarza
• Temat wiodący prezentowany w formie ilustrowanego zdjęciami artykułu
• Zdjęcia - fotogaleria podzielona na nieograniczoną liczbę albumów
• Samorząd ze specjalnym forum samorządowym
• Unia Europejska - informacje i bezpłatne porady Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
• Artykuły z prasy i lokalnych portali internetowych
• Dział informacji o Małopolsce: małopolskie kalendarium, małopolskie zabytki, małopolskie stacje narciarskie, atrakcje przyrody, małopolskie sanktuaria, małopolska encyklopedia, małopolskie muzea, sławni Małopolanie, a także dynamiczne zestawienia tworzone z wpisanych do tych baz informacji jak: lista UNESCO, judaica, małopolskie symbole, małopolskie cuda.

Ten nowy projekt chcemy realizować razem z Państwem - samorządami terytorialnymi, zawodowymi, gospodarczymi, lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA MAŁOPOLSKA. Prosimy o zgłoszenie (e-mail: sgipm@neostrada.pl) rzeczników prasowych, redaktorów, osób odpowiedzialnych za PR i innych osób zainteresowanych współpracą z portalem.

Wdzięczni będziemy za udostępnienie informacji i wszelką pomoc w redagowaniu Nowej Małopolski. Sukces portalu to także lepsza promocja zarówno Państwa i organizowanych przedsięwzięć. Dyrektorem projektu Nowa Małopolska z ramienia SGiPM jest Pan Stefan Niedźwieński.

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Kraków, 2 stycznia 2007 r.