Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Uroczyste Spotkanie Kombatantów

7 maja 2010 r. o godz. 13 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się Uroczyste Spotkanie Kombatantów w przeddzień 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

Spotkanie poprowadził Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Muzeum AK, Sędzia Trybunału Stanu, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, który - po odśpiewaniu Hymnu Państwowego - powitał zebranych, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy Śp. Poległych pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu Prezydenta RP.

Otwarcia Spotkania dokonali: Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski, Elżbieta Lęcznarowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa i Józef Pilch, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Modlitwę poprowadził J.E. Ks. Biskup Albin Małysiak, który wygłosił duszpasterskie słowa o obywatelskich obowiązkach katolików.

Głos zabrał Gen. dyw. Zbigniew Głowienka, Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, Delegat Ministra ON, składając do protokołu tekst swojego przemówienia.

Przemówienie wygłosił Dr Andrzej K. Kunert, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Następnie wystąpił Kpt. adw. Ryszard Brodowski Prezes Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy AK, Członek Zarządu Głównego ŚZŻAK, po którym Dr Piotr Kurek, Członek Prezydium ZG ŚZŻAK odczytał przesłanie od Zarządu Gł. ŚZŻAK.

Zgromadzeni wysłuchali wykładu Prof. Tomasza Gąsowskiego pt. "Te pokolenia żałobami czarne - polscy patrioci i ich moskiewscy prześladowcy".

List od Prof. Ryszarda Legutki, Posła do Parlamentu Europejskiego odczytał jego asystent Mirosław Sanek.

Na zakończenie zebrani wysłuchali przemówienia dyrektora Muzeum AK, Adama Rąpalskiego, informując m.in. o zadowalającym postępie prac budowlanych i ideowych założeniach ekspozycji głównej zmodernizowanego Muzeum, którego otwarcie planowane jest za rok.

Spotkanie swymi znakomitymi występami uświetnił Chór Cecyliański.

Po zakończeniu Spotkania poczęstunkiem i lampką wina podjął Kombatantów Prezydent Miasta Krakowa.