Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Ekologiczna energia z wiatru, słońca, wody

Aż 22 mln euro ze środków Unii Europejskiej zamierza skierować samorząd Małopolski w latach 2004-13 na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a więc wody, wiatru, słońca, biomasy i gazów wysypiskowych. Finansowanie takich przedsięwzięć ze środków pomocowych planowano już w latach 2004-06. O pieniądze mogły się starać samorządy, instytucje i różne organizacje, ale do Urzędu Marszałkowskiego nie trafił ani jeden wniosek.

Teoretycznie do ekologicznych źródeł energii jesteśmy przekonani, w praktyce jednak odstraszają wieczne kłopoty Geotermii Podhalańskiej, wysokie koszty tzw. pomp ciepła, problemy z uzyskaniem kredytów. Mówiono o tym wczoraj wiele na konferencji poświęconej energii odnawialnej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przy współpracy polskiej sieci gmin "Energie Cités". Coraz popularniejsze stają się kolektory słoneczne, wykorzystywane np. szeroko w Mszanie Dolnej, ale aby zwykły obywatel mógł skorzystać z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel, musi się dogadać z sąsiadami - bowiem minimalna moc musi dawać w sumie 10 kilowatów energii, co akurat starcza na 34 gospodarstwa. Inna rzecz, że energia drożeje ogromnie i bezpłatna ciepła woda w domu to coś, o co warto się postarać. Więcej na ten temat w internecie: www.pnec.org.pl.

(RTK)
Gazeta Krakowska
2007-06-16