Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Otwarcie Trasy Łagiewnickiej

27 sierpnia, po czterech latach budowy oddana została do użytku Trasa Łagiewnicka, z której skorzystają nie tylko kierowcy, ale również pasażerowie komunikacji zbiorowej - rowerzyści i piesi. Inwestycja ta jest flagowym przykładem współpracy Miasta Krakowa z krajowymi i europejskimi instytucjami finansującymi.

Trasa Łagiewnicka jest elementem ringu krakowskiego - czyli trzeciej obwodnicy Krakowa.

W uroczystości otwarcie udział wziął Kazimierz Barczyk, Przewodniczący SGiPM oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji

https://www.krakow.pl/aktualnosci/263078,1912,komunikat,trasa_lagiewnicka___trasa_nowych_mozliwosci.html