Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Poznaliśmy Małopolan Roku 2022

Gen. Mieczysław Bieniek i prof. Jan Ostrowski podczas XXX spotkania opłatkowego Samorządów Małopolski i Polski ogłoszeni zostali Małopolanami Roku 2022.

Tytuł Małopolanina Roku 2022 Gen. dr. Mieczysławowi Bieńkowi b. Zastępcy Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji, b. Dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, pierwszemu polskiemu generałowi w służbie w NATO, b. Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku (2004), Profesorowi wizytującemu Kolegium Obrony NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie, wybitnemu ekspertowi w zakresie bezpieczeństwa i obronności przyznano w uznaniu za integrację polskich sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim, oraz działania na rzecz modernizacji Wojska Polskiego i wzmocnienia obronności kraju.

Tytuł Małopolanina Roku 2022 Prof. dr. hab. Janowi Ostrowskiemu, Dyrektorowi Zamku Królewskiego (Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu) na Wawelu w latach 1989 – 2020, Prezesowi Polskiej Akademii Umiejętności, Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego I kadencji, wybitnemu naukowcowi przyznano w uznaniu za 30-letni cykl rewaloryzacji Zamku Królewskiego na Wawelu - najważniejszego polskiego zabytku w 150 rocznicę utworzenia Polskiej Akademii Umiejętności - najstarszego polskiego towarzystwa naukowego skupiającego elitę polskiej nauki.

Uroczystość, która odbyła się w poniedziałek 23 stycznia 2023 roku w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zgromadziła ponad 200 osób - parlamentarzystów, przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego, prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad i radnych, rektorów, przewodniczących regionalnych organizacji samorządy terytorialnego z całej Polski, prezesów, dyrektorów małopolskich instytucji i samorządów zawodowych, przedstawicieli świata nauki, kultury, gospodarki.

Życzenia złożyli: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący SGiPM oraz FRZGiP RP, Jan T. Duda - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Bogusław Kośmider - Zastępca Prezydenta Krakowa, oraz dr Michael Groß -  Konsul Generalny Niemiec, Dziekan Korpusu Konsularnego w Krakowie. Ks. Marek Jędraszewski - Arcybiskup Metropolita Krakowski oraz  Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej  ks. Artur Ważny udzielili błogosławieństwa i poświęcili opłatki.

**********

**********

Przemówienie Kazimierza Barczyka >>>

**********

**********

Relacje w mediach:

TVP Kraków – Kronika (od 6:58)
https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika

TVP Kraków
https://krakow.tvp.pl/65827016/gen-mieczyslaw-bieniek-i-prof-jan-ostrowski-z-tytulami-malopolanina-roku

Dziennik Polski
https://dziennikpolski24.pl/krakow-samorzadowcy-z-malopolski-spotkali-sie-na-noworocznym-oplatku-general-nato-z-tytulem-malopolanina-roku-2022/ar/c1-17226435

Gazeta Krakowska
https://gazetakrakowska.pl/krakow-samorzadowcy-z-malopolski-spotkali-sie-na-noworocznym-oplatku-general-nato-z-tytulem-malopolanina-roku-2022/ar/c1-17226435

KRKNews
https://krknews.pl/prof-jan-ostrowski-i-gen-mieczyslaw-bieniek-malopolanami-roku-2022/

Radio Kraków
https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/krakow/prof-jana-ostrowski-i-gen-mieczyslaw-bieniek-malopolanami-roku-2022

Nasze Miasto
https://krakow.naszemiasto.pl/krakow-samorzadowcy-z-malopolski-spotkali-sie-na/ar/c1-9180947

Archidiecezja Krakowska (relacja filmowa+ zdjęcia)
https://diecezja.pl/aktualnosci/spotkanie-oplatkowe-stowarzyszenia-gmin-i-powiatow-malopolski/

MSN
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/krak%C3%B3w-samorz%C4%85dowcy-z-ma%C5%82opolski-i-polski-spotkali-si%C4%99-na-noworocznym-op%C5%82atku-genera%C5%82-nato-z-tytu%C5%82em-ma%C5%82opolanina-roku-2022/ar-AA16EHVE

**********

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, listopad 2021 r. – październik 2022 r. >>>

**********

Zdjęcia


fotografii: 28, na stronach: 2