Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Zmarł Joseph Ratzinger

31 grudnia 2022 roku zmarł Joseph Ratzinger, od 28 lutego 2013 roku emerytowany papież Benedykt XVI. Odwiedził on Kraków dwukrotnie. W 2003 roku jako kardynał, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i dziekan Kolegium Kardynalskiego odprawił Mszę Św. na Skałce. Powiedział wówczas "Gdy religia jest podporządkowana państwu, staje się instrumentem polityki, wolność człowieka zostaje okrojona, a świętość Boga naruszona".

Miasto Jana Pawła II odwiedził również trzy lata później już jako papież Benedykt.

Na zdjęciu kard. Joseph Ratzinger w 2003 roku podczas procesji ze Skałki do pałacu biskupiego na Franciszkańskiej, gdzie miał miejsce uroczysty obiad z udziałem zaproszonych gości, m.in. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.