Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

31 lipca w Muzeum Armii Krajowej odbyły się uroczystości upamiętniające 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcję "Burza". Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem: wzięli w niej udział przedstawiciele środowisk kombatanckich, parlamentu, władz samorządowych, organizacji niepodległościowych, mieszkańcy Krakowa i młodzież.

Uroczystość poprowadził mec. Ryszard Brodowski, prezes Okręgu Małopolskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Adres w imieniu prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przeczytała dr Barbara Turlejska, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Prezydent przywołał słowa Delegata Rządu na Kraj Jana Stanisława Jankowskiego: "Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać". Następnie przemawiał Kazimierz Barczyk, przewodniczący Rady Muzeum AK. Poinformował on m.in. o stanie prac nad ekspozycją stałą Muzeum. Dr Piotr Kurek, wiceprezes ŚZŻAK, podziękował żołnierzom uczestniczącym w powstaniu - nie tylko walczącym w Warszawie, ale i biorącym udział w akcji "Burza" na innych terenach - za to, że kiedy trzeba było stanęli do boju. Powiedział też o planie przeniesienia siedziby Okręgu Małopolskiego ŚZŻAK do Muzeum.

Modlitwę w intencji uczestników Powstania poprowadził o. Jerzy Pająk, kapelan środowisk kombatanckich i niepodległościowych.

Okolicznościowe referaty wygłosili dr Maciej Korkuć z Instytutu Pamięci Narodowej oraz kpt. Stanisław Szuro. Dr Korkuć nakreślił problem miejsca powstania warszawskiego w świadomości narodowej Polaków, rozprawiając się z istniejącymi mitami na ten temat. Przypomniał m.in., iż Sowieci wcale nie byli bierni wobec walczących akowców, ale czynnie ich zwalczali. Kpt. Szuro przedstawił natomiast przebieg walk powstańczych.

Dr Korkuć otrzymał w trakcie uroczystości Odznaką Honorowego Członka Szkolnych Klubów Historycznych Armii Krajowej.

W kolejnej części uroczystości Grupa Poetycka "Logos" zaprezentowała program artystyczny oparty na audycjach radia powstańczego "Błyskawica", uświetniony pieśniami odśpiewanymi przez Wojciecha Habelę. W spektaklu wystąpili: Alicja Kondraciuk (również autorka scenariusza), Sława Bednarczyk (także reżyseria), Edward Wilhelm Jankowski, Stanisław Zamojski oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Najemnicy Bocheńscy".

Po uroczystości jej uczestnicy mogli zwiedzić przygotowaną z tej okazji wystawę.