Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

75. rocznica utworzenia PPP

27 września 1939 r., na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów rozpoczęto organizowanie Polskiego Państwa Podziemnego. Struktury te, początkowo nawiązujące do prowizorycznych rozwiązań znanych z Powstania Styczniowego, okazały się fenomenem na skalę światową, niezwykle złożonym wewnętrznie i trwającym w wymiarze emigracyjnym aż do roku 1990. Tego samego dnia zawiązało się podziemne harcerstwo, które przeszło do historii pod nazwą Szarych Szeregów.

Rocznice te Muzeum AK upamiętniało w dniach 26 i 27 września. W piątek były to warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie ze świadkiem historii Panem mjr. Jerzym Krusensternem, w sobotę zaś odbyły się uroczystości - kombatancka i harcerska.

Tradycyjne spotkanie Kombatantów miało miejsce w auli muzealnej. Zgromadziło weteranów II wojny światowej a także przedstawicieli samorządu, instytucji kultury i działaczy organizacji społecznych. W jego trakcie występował Krakowski Chór Męski przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, działający w ramach stowarzyszenia Passionart, który wykonywał pieśni i piosenki wojskowe.

Tego samego dnia, na dziedzińcu muzealnym, odbyły się uroczystości upamiętniające powołanie Szarych Szeregów. Można je określić jako spotkanie pokoleń, a cieszyć może obecność dużej ilości harcerskiej młodzieży a także pocztów sztandarowych. Wręczono szereg odznaczeń i wyróżnień. Dobrym podsumowaniem uroczystości było otwarcie wystawy czasowej "Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie". Będzie ją można oglądać do 24 grudnia br. w przestrzeni ekspozycji czasowych na I piętrze w budynku Muzeum AK.