Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Bezpieczne drogi w Małopolsce

15 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia nastąpiło uroczyste wręczenie tytułów w III Konkursie SGiPM: Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe.

**********

fot. Julita Kośka, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie