Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Bezpieczne Drogi w Małopolsce

29 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski odbyło się uroczyste wręczenie tytułów w ramach Konkursu "Bezpieczne Drogi w Małopolsce - Budujemy Chodniki i Ścieżki Rowerowe". Wyróżnienia tegorocznym laureatom wręczali Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Grzegorz Stech - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

LAUREACI IV KONKURSU
BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE - BUDUJEMY CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE

I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA
WIELKA WIEŚ za wybudowanie 0,63 mb chodników na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 5712 297.98 zł.
Wójt Tadeusz Wojtowicz
Krystyna Sułko Przewodnicząca Rady Gminy

II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA CHODNIKOWA
BOBOWA za wybudowanie 0,36 mb chodnika na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1523 814 zł.
Burmistrz Wacław Ligęza
Stanisław Siedlarz Przewodniczący Rady Miejskiej

III Miejsce: SREBRNA PŁYTA CHODNIKOWA
SUŁOSZOWA za wybudowanie 0,33 mb na 1 mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1201272 zł.
Wójt Stanisław Gorajczyk
Kazimierz Pasternak Przewodniczący Rady Gminy

LAUREACI TYTUŁU: NAJLEPSZY POWIAT W 2010 r.

I Miejsce: PLATYNOWA PŁYTA CHODNIKOWA
POWIAT LIMANOWSKI za wybudowanie 0,15 mb chodnika na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 11220 000 zł.
Starosta Jan Puchała
Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu

II Miejsce: ZŁOTA PŁYTA CHODNIKOWA
POWIAT CHRZANOWSKI za wybudowanie 0,09 mb chodnika na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 5 999 758 zł.
Starosta Adam Potocki
Andrzej Uryga Przewodniczący Rady Powiatu

III Miejsce: SREBRNA PŁYTA CHODNIKOWA
POWIAT BOCHEŃSKI za wybudowanie 0,06 mb chodnika na 1 mieszkańca powiatu, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł4 881890 zł.
Starosta Jacek Pająk
Aleksander Rzepecki Przewodniczący Rady Powiatu

LAUREAT TYTUŁU: SAMORZĄD PRZYJAZNY ROWERZYSTOM W 2010 r.
POWIAT BOCHEŃSKI za wybudowanie 1445 m ścieżek rowerowych.
Starosta Jacek Pająk
Aleksander Rzepecki Przewodniczący Rady Powiatu