Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Bezpieczne drogi w Małopolsce

27 czerwca 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski odbyło się wręczenie Tytułów V Konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe".

Inicjator konkursu przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stech wręczyli dyplomy.

Wg danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach zadań realizowanych w trybie Inicjatyw Samorządowych (złotówka Samorządu Województwa Małopolskiego do złotówki gminy, powiatu) w 2011 r. przy drogach wojewódzkich w województwie małopolskim wybudowanych zostało ok. 35 kilometrów chodników.

Działalność inwestycyjna samorządów w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przynosi wymierne rezultaty - przede wszystkim zmniejszenie współczynnika zabitych w wypadkach drogowych.

Laureaci Tytułu Najlepsza Gmina w 2011 r.:

I Miejsce Platynowa Płyta Chodnikowa - CZORSZTYN za wybudowanie 0,73 mb chodników na jednego mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 942 416 zł.
Wójt Tadeusz Wach oraz Stanisław Chmiel Przewodniczący Rady Gminy

II Miejsce Złota Płyta Chodnikowa - POŁANIEC za wybudowanie 0,54 mb chodników na jednego mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 129 302 zł.
Burmistrz Jacek Tarnowski oraz Stanisław Zdzisław Lolo Przewodniczący Rady Miasta

III Miejsce Srebrna Płyta Chodnikowa - TOMICE za wybudowanie 0,43 mb chodników na jednego mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 1 393 720 zł.
Wójt Adam Kręcioch oraz Zygmunt Szymczak Przewodniczący Rady Gminy

Laureaci Tytułu Najlepszy Powiat w 2011 r.:

I Miejsce Platynowa Płyta Chodnikowa - POWIAT DĄBROWSKI za wybudowanie 0,22 mb chodników na jednego mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 4 071 595 zł.
Starosta Tadeusz Kwiatkowski oraz Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu

II Miejsce Złota Płyta Chodnikowa - POWIAT LIMANOWSKI za wybudowanie 0,074 mb chodników na jednego mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 5 848 730 zł.
Starosta Jan Puchała oraz Tomasz Krupiński Przewodniczący Rady Powiatu

III Miejsce Srebrna Płyta Chodnikowa - POWIAT BOCHEŃSKI za wybudowanie 0,055 mb chodników na jednego mieszkańca gminy, całkowity koszt inwestycji poniesionych na budowę chodników i poboczy wyniósł 6 088 479 zł.
Starosta Jacek Pająk oraz Aleksander Rzepecki Przewodniczący Rady Powiatu

Laureaci Tytułu Samorząd Przyjazny Rowerzystom w 2011 r.:

Gmina Nowa Wieś za wybudowanie 477 mb ścieżek rowerowych. Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz i Krystyna Sułko Przewodnicząca Rady Gminy oraz Powiat Dąbrowski za wybudowanie 7273 mb ścieżek rowerowych. Starosta Tadeusz Kwiatkowski i Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu.

Paweł Żarnowiecki
Sekretarz Kapituły Konkursu

**********