Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Budujemy chodniki i ścieżki rowerowe

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje III edycję Konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla Gmin Wiejskich, Miejskich i Powiatów Małopolski na najlepsze działania w 2009 r., w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Zaproszenie do udziału w Konkursie (pdf) >>>

Regulamin Konkursu (pdf) >>>

Ankieta (pdf) >>>

Ankieta (docx) >>>