Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Delegowanie zadań oświatowych

Czy delegowanie zadań oświatowych może być odpowiedzią na braki budżetowe JST? Webinar odbył się 23 maja w ramach cyklu bezpłatnych szkoleń Małopolskiej Akademii Samorządowej dla Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych i pracowników samorządowych.

Prowadził go Michał Śliwiński z Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty na przykładach zrealizowanych projektów przedstawiając  zasady współpracy JST z niesamorządowym organem prowadzącym, motywacje samorządów, wskazując zagrożenia i korzyści z delegowania zadań oświatowych oraz omówił uwarunkowania prawne i zasady współpracy.

Fundacja od przeszło 20 lat współpracuje z samorządami przy realizacji projektów oświatowych. W 2022 roku jako niesamorządowy organ prowadzący oferowała przeszło 7 tysięcy miejsc przedszkolnych i szkolnych w 63 lokalizacjach na terenie całego kraju. O jakości oferty może świadczyć status placówek pierwszego wyboru dla wielu rodziców.

Tematyka spotkania obejmowała:

● Korzyści i zagrożenia związane z delegowaniem zadań oświatowych

● Zasady współpracy i uwarunkowania prawne

● Motywacje samorządów - case study

**********