Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

II Konkurs Bezpieczne drogi w Małopolsce

II Konkurs Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje II edycję Konkursu "Bezpieczne drogi w Małopolsce - budujemy chodniki i ścieżki rowerowe" dla Gmin Wiejskich, Miejskich i Powiatów Małopolski na najlepsze działania w 2008 r., w tym inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem budowy chodników, poboczy dla: dzieci, pieszych, rowerzystów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz ścieżek rowerowych.

Do współorganizowania corocznego Konkursu zaprosiliśmy Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego, Małopolskie Kuratorium Oświaty.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski apeluje do wszystkich samorządów o aktywny udział w Konkursie w ramach realizacji własnych programów "Bezpieczna Gmina, Bezpieczny Powiat, Bezpieczne Województwo". Ta kadencja powinna być czasem szczególnego nadrobienia zaległości w budowie chodników, poboczy i ścieżek rowerowych dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i turystów odwiedzających Małopolskę.

Z wyrazami szacunku

Z wyrazami szacunku
Kazeimierz Barczyk
Przewodniczący SGiPM

**********

Zaproszenie Przewodniczącego SGiPM do udziału w Konkursie

Regulamin Konkursu

Ankieta Konkursu