Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Kazimierz Barczyk przewodniczącym Rady Muzeum AK

1 września ukonstytuowała się Rada Muzeum AK III kadencji. Jej Przewodniczącym został wybrany Przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk, a Honorowym Przewodniczącym - J.E. Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP.

Zgromadzonych Gości przywitał Dyrektor Muzeum. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Kazimierz Barczyk wręczył akty nominacyjne członkom Rady Muzeum III kadencji. Dyrektor A. Rąpalski poprosił seniora wsród członków Rady, Pana Majora Kazimierza Kemmera o zgłoszenie kandydatur na przyszłego Przewodniczącego Rady. Przewodniczącym został wybrany jednogłośnie Pan Kazimierz Barczyk, a Honorowym Przewodniczącym Rady Muzeum AK - J.E. Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP, zaś wiceprzewodniczącymi ppłk Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK i mjr Kazimierz Kemmer, prezes Fundacji Muzeum Historii AK. Odbyła się dyskusja nad wizją kształtu przyszłej ekspozycji stałej Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Obrady Rady podsumowali J.E. Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent RP wraz z małżonką Karoliną.

Następnie zgromadzeni udali się na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Krakowskie obchody 70.rocznicy wybuchu wojny rozpoczęły się pod pomnikiem Armii Kraków na cmentarzu Rakowickim. Potem w bazylice Mariackiej metropolita krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz, odprawił uroczystą mszę św. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na placu Matejki, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W hołdzie żołnierzom września, pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów.

Uczestniczący w krakowskich uroczystościach Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, tak wspominał wybuch wojny: "1 września pełniłem służbę w pogotowiu harcerskim w Białymstoku. Byłem na zbiórce o 7 rano i zobaczyłem samolot z czarnymi krzyżami. Usłyszałem serię wybuchów i już wiedziałem, że się zaczęło".

Prezydent Ryszard Kaczorowski przebywał w Krakowie na zaproszenie Kazimierza Barczyka, przewodniczącego SGiPM, kóry dzień wcześniej podejmował dostojnego Gościa  w swoim domu uroczystą kolacją.

**********

Rada Muzeum Armii Krajowej III kadencji:

1. Małgorzata Radwan-Ballada - Przewodnicząca Rady Miasta Krakowa
2. Marian Barbach - Wiceprzewodniczący Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej
3. Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
4. Maciej Beiersdorf - Dyrektor Muzeum Fotografii
5. Mec. Ryszard Brodowski - Prezes Zarządu Okręgu Małopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
6. Agata Michałek-Budzicz - Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego
7. Ppłk Czesław Cywiński - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
8. Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski - Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk, Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie
9. Gen. dyw. Zbigniew Głowienka - Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego
10. Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
11. Mjr Kazimierz Kemmer - Prezes Fundacji Muzeum Historii Armii Krajowej
12. Ppłk Stanisław Dąbrowa-Kostka - Oficer Armii Krajowej
13. Jerzy Krusenstern - Prezes Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy AK
14. Dr Andrzej K. Kunert - historyk
15. Dr Marek Lasota - Dyrektor Oddziału Krakowskiego IPN